FANDOM 魔神卡编号241
魔神名称
科学怪人
等级上限
30
星数
Cost
6
属性
花式/数字
4♣

LV1

血量

554

LV1

击力

79

LV1

回复力

20

LV MAX

血量

1037

LV MAX

攻击力

146

LV MAX

回复力

38
主动技能简介

怪人重擊

對敵方做成1500點的木屬性傷害

契约简介(队长技能)

魔法科學

所有魔神HP1.2倍

进化 
 魔神卡编号242
魔神名称
科学怪人·弗兰肯
等级上限
50
星数
Cost
10
属性
花式/数字
4♣

LV1

血量

858

LV1

攻击力

131

LV1

回复力

36

LV MAX

血量

2145

LV MAX

攻击力

293

LV MAX

回复力

74
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号243
魔神名称
腐尸
等级上限
30
星数
Cost
6
属性
花式/数字
5♣

LV1

血量

1073

LV1

攻击力

54

LV1

回复力

8

LV MAX

血量

1752

LV MAX

攻击力

117

LV MAX

回复力

20
主动技能简介

腐尸攻击

对敌方做成1000点无属性伤害及敌方当前血量1%的无属性伤害

契约简介(队长技能)

腐毒尸气

敌方所有攻击伤害扣减10%,防御扣减20%

进化 
 魔神卡编号244
魔神名称
腐尸王
等级上限
50
星数
Cost
10
属性
花式/数字
5♣

LV1

血量

1627

LV1

攻击力

99

LV1

回复力

17

LV MAX

血量

3343

LV MAX

攻击力

254

LV MAX

回复力

40
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号245
魔神名称
万圣女王·鲁芬
等级上限
90
星数
Cost
14
属性
花式/数字
9

LV1

血量

2355

LV1

攻击力

243

LV1

回复力

33

LV MAX

血量

3583

LV MAX

攻击力

767

LV MAX

回复力

102
主动技能简介

女皇天下

此魔神攻击力变成8倍,并有50%机率变成16倍

契约简介(队长技能)

女皇光辉

所有魔神攻击伤害1.3倍,当Combo数达到6时,攻击伤害变成2.2倍

进化 
 魔神卡编号246
魔神名称
鲁芬
等级上限
99
星数
Cost
20
属性
花式/数字
9

LV1

血量

3105

LV1

攻击力

767

LV1

回复力

101

LV MAX

血量

8873

LV MAX

攻击力

1708

LV MAX

回复力

147
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号007
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 
LV1 攻击力
 
LV1 回复力
 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号008
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号009
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号010
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 
LV MAX 攻击力
 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号011
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号012
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号013
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号014
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号015
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号016
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号017
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号018
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号019
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 
 魔神卡编号020
魔神名称
 
等级上限
 
星数
Cost
 
属性
 
花式/数字
 

LV1

血量

 

LV1

攻击力

 

LV1

回复力

 

LV MAX

血量

 

LV MAX

攻击力

 

LV MAX

回复力

 
主动技能简介
 
契约简介(队长技能)
 
进化 

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基